Login

De verzekering

Met ingang van 2013 is de diëtist weer opgenomen in het basispakket. U krijgt drie uur vergoed. De voorwaarde is wel dat de behandelingen in eerste instantie met uw eigen risico worden verrekend. Dit is voor iedereen minimaal 385 euro met ingang van 1 januari 2020. Als uw eigen risico al verbruikt is, krijgt u de behandelingen direct vergoed. Jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Soms geldt er een vergoeding in het aanvullende pakket, controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Contracten met zorgverzekeraars

Ik heb met (bijna) alle zorgverzekeraars contracten gesloten:

*Achmea (hieronder vallen o.a. Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, Kiemer, Nedasco, TakeCareNow en Zilverenkruis)
*VGZ (hieronder vallen: Aevitae, IZA, IZZ, Turien, UMC, Univé, VGZ en Zekur)
*CZ (hieronder vallen: CZ direct, Delta Lloyd en Ohra)
*Menzis (hieronder vallen: Anderzorg, Azivo en Hema)
*DSW, StadHolland, in Twente en Anno12.

Indien ik met uw zorgverzekeraar geen contract heb gesloten dan krijgt u de behandeling voor 80% vergoed.

Tarieven 2020

De verzekeraars hanteren verschillende tarieven voor dieetbehandeling. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Onderstaande tarieven gelden als er geen sprake is van tussenkomst van een zorgverzekeraar, bijv. als uw behandeltijd is overschreden.
Consulttijd per (15 minuten): €17,50
Huisbezoeken: toeslag van €21,00
Telefonisch consult of e-mailconsult: €17,50 per 15 minuten.

In sommige gevallen reken ik extra tijd voor het uitwerken van het behandelplan of dieetberekening. Als uw behandeling wordt afgesloten stuur ik een verslag naar de huisarts. In dat geval is het tarief €17,50 per kwartier.