Login

Verwijzing via de huisarts

In veel gevallen wordt u doorverwezen via de huisarts. Neemt u hiervoor uw verwijsbrief mee als u komt voor het eerste gesprek.

Directe toegankelijkheid

Per 1 augustus 2011 kunt u direct bij mij terecht, zonder verwijzing van de huisarts. In het eerste gesprek bepaal ik of ik u kan helpen bij uw (gezondheids)klachten. De kosten voor deze screening kan uw zorgverzekering vergoeden, maar dit is niet bij alle zorgverzekeraars het geval. In dat geval kunt u beter op verwijzing van de huisarts komen. Kijk hiervoor goed de polisvoorwaarden na welke situatie op u van toepassing is.

Ketenzorg

Heeft u Diabetes? Bij deze aandoeningen krijgt u dieetbehandeling vergoed vanuit de ketenzorg. Ik werk hierbij samen met Preventzorg. Dit is een regionale huisartsencoöperatie in midden Nederland. Deze organisatie zorgt ervoor dat de cliënt wordt behandeld binnen de keten van aangesloten huisartsen en diëtisten. Hierdoor wordt de kwaliteit bewaakt en kan de arts regie voeren over het hele zorgteam.